OLYMPISCH ZWEMBAD SINT-JANS-MOLENBEEK-ZONDER AFSPRAAK-ZOMER UREN

PISCINE OLYMPIQUE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

OLYMPISCH ZWEMBAD SINT-JANS-MOLENBEEK

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

OPENINGSTIJD VOOR HET PUBLIEK

 

 Du/Vanaf   5/7 au/tot en met   31/8/2021 inclus

 

 

DU LUNDI AU VENDREDI                      VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

De 8h00 à 9h30                                    Van 8u00 tot 9u30

De 12h00 à 16h30                                Van 12u00 tot 16u30

De 17h00 à 19h30                                Van 17u00 tot 19u30

SAMEDI ET DIMANCHE                        ZATERDAG EN ZONDAG

De 8h00 à 11h30                                  Van 8u00 tot 11h30

De 12h00 à 16h30                                Van 12u00 tot 16u30

De 17h00 à 19h30                                Van 17u00 tot 19u30

Attention :

  • Plus de réservation – Zonder reservatie
  • Dernier ticket 30 minutes avant la fin d’une période d’ouverture

Het laatste ticket 30 minuten voor het einde van een openingsperiode

  • Temps de baignade limité à 1h30 – Zwemtijd beperkt tot 1u30

Les règles COVID suivantes restent d’application – De volgende COVID-maatregelen gelden nog steeds

  • Distanciation (1,5 m) – Afstand (1,5m)
  • Masque obligatoire dans le bâtiment – Masker verplichrt in het gebouw
  • Gel hydroalcoolique à disposition – Hydroalcoholische gel beschikbaar
  • Sens de circulation fléché à respecter – Richting va het verkeer bewegwijzerd om te respecteren
  • Douches accessibles mais limitées dans le temps – Toegankelijke douches maar beperkt in tijd
  • Tribunes inaccessibles – ontoegankelike tribunes